שלומי נחשון

גיבורים אורגנים

משחק חברתי-אינטראקטיבי ופיזי המשלב קלפי איסוף נשתלים וממשק אפליקטיבי לעידוד ילדים לטפח גינות אקולוגיות במתחם העירוני.