שני משה

אפורים

פרויקט היבריד תרבותי, המתערב במבנה קיים. מגשים דרך חדשה בעולם הדייטים, תוך שימוש ברמות אינטימיות שונות ונותן מענה לקונפליקט חילוני – דתי בהקשר זה.