דבר ראש המחלקה

ארבע שנים אורך תואר ראשון בעיצוב תעשייתי.

בארבע שנים עוברים הסטודנטים מטמורפוזה.
מחסרי ניסיון בתחום לאנשי מקצוע, לבעלי נקודת מבט ושיטות עבודה ייחודיות. תחום העיצוב, ועיצוב תעשייתי בייחוד, הינו יותר ממקצוע. לאחר ארבע שנים במחלקה הופכים הבוגרים שלנו לאנשים עם תפיסת עולם אחרת. כזו של מעצבים תעשייתיים.

עיצוב תעשייתי מושתת על אמפטיה – יכולת להבין את העולם, להיכנס לנעליו של המשתמש ולהבין את החוויות שהמוצרים מאפשרים. מטרת העיצוב היא לשפר חיי אדם – לחדד, ליעל, להעלות למודעות.
תחום העיצוב התעשייתי רחב ומגוון מאוד ומאפשר גוונים רבים של חקירה ועשייה. כך באקדמיה וכך גם בעולם שבחוץ.
בראיה רוחבית על המגוון, האיכות והאופי של סך הפרויקטים שמציגים הבוגרים השנה אני מרגיש בטוח שהוצאנו תחת ידינו בוגרים עם ארגז כלים מלא שיאפשר להם למצוא כוון אישי המתאים לכל אחד מהם, להתקדם ולהתאים את עצמם לסביבה הדינמית ולשינויים המתרחשים סביבם.

ולבוגרים – כאשר אתם נגשים למצוא וליצור את הדרך שלכם בעולם העיצוב –  סמכו על עצמכם, על היכולת שלכם ועל הכלים שקיבלתם כאן . תעזו להמשיך ולהתקדם וזכרו את מילותיה של גיבורת הילדות בילבי בת גרב:

"מעולם לא ניסיתי לעשות את זה בעבר, אז אני חושבת שללא ספק אצליח"

המון בהצלחה
לוקה והמחלקה