עדי קורץ

Fake News

סדרת סרטונים המציגים מקרי Fake News אשר גרמו להשלכות הרסניות וקשות.
מטרת הסרטונים היא לגרום לחשיבה עצמאית וביקורתית.