חן זלקינד

רהיטים בלחץ

רהיטים המבוססים על עקרון מחברי לחץ. החיבור מתבצע על ידי נעילה של כלל החלקים אחד עם השני ובתוך כך הוא יוצר נקודות מפגש ופרטים מעניינים במוצר.