אלענה גסו

והגדת

הגדה לפסח המהווה ביטוי חזותי לדיאלוג הנוצר
בין המסורת היהודית בת אלפי השנים המועברת מאב לבן,
לרצון להשתחרר מכבלי המסורת לעבר חילוניות וחירות אישית כיוצאת בשאלה