גיל מזרחי

IMPERFECT

מיצב וידאו ארט הבנוי מחלקי גופי שמטרתו היא לקבל את הפגם ולחגוג אותו.