הדר באואר

סלנגיש

אפליקציית סלולר המנגישה סלנג (שפת רחוב) למבוגרים. שפת הסלנג המתחדשת על ידי הצעירים אינה מובנת מאליה למבוגרים. האפליקציה מבקשת לגשר על הפער באופן קליל וצעיר.