ניצן ליר

אי–קיום

ספר בשלושה חלקים הבוחן את תרבות יפן במלל, בצורה ובצבע, דרך מושגי האסתטיקה היפניים: מָא (מרווח, חלל), אָוָארֶה (היופי שבדברים הזמניים), ויוּגֶן (היופי שבנסתר והאפל).