רותם פרישר בכר

בַּיִת ספר

הפרויקט נועד להפגיש בין ילדים דתיים וחילוניים בבית ספר משותף. עידוד הסקרנות ויצירת אינטראקציה בין התלמידים נעשית דרך מסדרון דינאמי היוצר דרגות חשיפה שונות במבנה.