שי קופייק

PLAN BEE

פרויקט שפונה לצעירים בשפה הומוריסטית ועוקצנית, במטרה להעלות מודעות לתופעת היעלמותה של דבורת הדבש, תוך הצגת תרומתה הייחודית לסביבתינו ועידוד פעילות למען שימורה.