שיר רביב

  • 0522-500005

אמש

שידת לילה המתפקדת כשידה אחת או שתיים,המשקפת תהליך זוגי.בדומה למערכת יחסים זוגית בה נפתחים בהדרגתיות, השידה נפתחת בהתאם לפתיחות המשתמש כלפי בן זוגו.