ירדן אדר

RED HISTORY

אתר אינטרנטי המספר את ההיסטוריה של אמריקה מהכרזת העצמאות של ארה״ב
ועד היום מנקודת מבטם של האינדיאנים.