אדם אשרף

Big Beautiful Data

קמפיין סובב אתר העוסק בצורה שבה מידע משומש ומנוצל ברשתות חברתיות, מהו "האלגוריתם" שמחליט מה אנחנו נראה ברשתות חברתיות, כיצד הוא משומש נגדנו.