איליה מולצ׳ונוב

Fit the Frame

משחק ביקורתי העוסק במצב עיתונאות כיום, שכל מקור מידע שואף קודם כל לדאוג לאג'נדה שלו ורק אז לחיפוש אחר האמת האובייקטיבית.