אלה פלד

FOMOJOMO

הוא סרטון קצר העוסק בתחושות החרדה מהחמצה והתסכול שנגרמות משימוש ברשתות החברתיות. הסרטון מציג את המושגים FOMO ו-JOMO, ואת השפעותיהם על חיי היום–יום שלנו.