דן מאושר

קליפות בשעווה נעלמת

סדרת גופי תאורה המיוצרים מתבניות קרמיקה המהוות שלב בתהליך הייצור של " יציקות בשעווה נעלמת"

Dan Meushar

Lost Wax Shell

A collection of lighting fixtures made using ceramic molds that are a stage in the production process of "casting in disappearing wax".