בר סהר

תְהָלְמוּדֶה

"תְהָלְמוּדֶה" נוצר בעקבות עניין רב סביב התלמוד בקוריאה הדרומית, ומכיוון שעיקרו דיונים והתפלפלויות, כך הפרויקט מאפשר התדיינות מסוג זה באמצעות אתר עם ממשק משתמש חוויתי.