גבריאלה חייפץ

שלא נידה

סדרת פנזינים בפורמטים שונים אשר דנים בנושא המחזור הנשי, במטרה לשבור את הטאבו החברתי. הפנזינים מתייחסים למחזור החודשי משלוש נקודות מבט: אישית, חברתית והיסטורית.