דינה ונדר

כישלון קטן

סרטון על תהליך ההתמודדות עם הרגשת הכישלון, דרך החוויה האישית שלי עם אי הבנת המושג. מטרתו ליצור הזדהות והסתכלות חיובית יותר על אותה חוויה הכרחית.