דינה ונדר

כישלון קטן

סרטון על תהליך ההתמודדות עם הרגשת הכישלון, דרך החוויה האישית שלי עם אי הבנת המושג. מטרתו ליצור הזדהות והסתכלות חיובית יותר על אותה חוויה הכרחית.

dina wander

little failure

A video about the process of dealing with a sense of failure, through my personal experience of misunderstanding this concept.
Its purpose is to create a more positive identification and approach to this indispensable experience.