דנה מרקוביץ

מי–טו–לוגיה

הוא פרויקט הדן בנושא: "אונס במיתולוגיות השונות" שמבססות את הערכים החברתיים, הטוב והרע, המותר והאסור — עד ימינו.