דניאל רצאבי

ילדי הזכוכית

התערוכה מבוססת על שני דודיי המתמודדים עם מחלת הפרכת שהופכת את עצמותיהם לשבירות מאוד. בהשראת ראיונות ותמונות משפחתיות, יצרתי את פריטי התערוכה הגוללים את סיפורם.