הדר גולן

האדרת נשים

מארז של שלושה ספרים הנותן ביטוי לסיפורן של תמר אשת ער, אשת פוטיפר ואיזבל אשת אחאב, נשים חזקות ומשפיעות מהתנ"ך ומאפשר הסתכלות עכשווית ופמיניסטית על דמותן.