חגית כהן

ROOMER

רומר נועדה לפתור את הקושי שבמציאת דירות ושותפים בעיר.
באמצעות פלטפורמת הכרויות לשותפים טרם מציאת הדירה, היא פותחת שוק שלם של דירות ריקות בפני השותפים.