חלי הירש

Foreign Food

קמפיין בנושא קסינופוביה (שנאת זרים). סרטונים המדמים יחסים בין אנשים באמצעות האנשת מאכלים. מטרתו לצמצם קסינופוביה בקרב ילדים. לסרטונים מתלווים פילטרים ומרצ'נדייז המעודדים חשיבה בנושא.