טליה זכריה

קל–נדר

אפליקציה המיועדת למטופלי פוריות, עוזרת לנהל יומן טיפול אישי יחד עם קבלת מידע מקיף וסיוע ממשתמשים נוספים.