טל שי

ברוך שעשני

קמפיין נשי במדינת הלכה, ישראל שנת 2023. הצגת מבט אפוקליפטי על מציאות ישראלית, בה נשים איבדו את חירותן ונהיו קניין של הגברים והמדינה היהודית הקיצונית.

Tal Shay

Baruch She Asani

Women's Campaign in a Halachik state, Israel 2023.
Presenting an apocalyptic look at Israeli reality, in which women have lost their freedom and have become the property of men, and the state – an extremist Jewish state.