ליאור עילם

511

כמות הפסולת המיוצרת בישראל בין הגבוהות בעולם. על בסיס נתון זה עקבתי אחר הפסולת שאני מייצרת במשך חודשים, ויצרתי סרטון המהווה ביטוי חזותי לנושא הזה.