ליאור עילם

511

כמות הפסולת המיוצרת בישראל בין הגבוהות בעולם. על בסיס נתון זה עקבתי אחר הפסולת שאני מייצרת במשך חודשים, ויצרתי סרטון המהווה ביטוי חזותי לנושא הזה.

Lior Eilam

511

The amount of waste produced in Israel is among the highest in the world. Based on this data, I tracked the waste I produced for several months, and created a video that is a visual expression of this process.