שרון ספן

"וְחוֹּלַלְתָּ"

ואהבת
ואירחת
וחמלת

ולא תדחה
תדיר
תמחק

הם. אנחנו. כולנו
מסע נדודים

ארעיים היינו
ועודנו