מאיה נקר

אולי לא היו הדברים מעולם

סרטון אנימציה המדבר על העובדה שזיכרונותינו אינם אמינים, ומציג את הקו הדק בין מציאות לזיכרון שגוי.