נוי כהן גל

תמותו

אמירה ביקורתית וצינית על מיתוג ועל כוחו להשפיע על דעות, התנהגויות ובחירות בלתי רצוניות או הגיוניות של קהלי מטרה. בחרתי למתג כת קיימת, קיצונית והזויה.