נופית לישע

בולי טיים

סרטון אינטרקטיבי שבו סיטואציות בהם בני נוער עוברים בריונות ברשת בשל דימוי גוף, מגזר, וזהות מינית. הצופים משתתפים בסיטואציות ומחליטים איך להמשיך את השתלשלות האירועים.