סתיו יוגב שטיין

הגדת מרים

הגדה לפסח אשר מספרת את סיפור יציאת מצרים במבט נשי. מבקר את השמטת הנשים מההגדה, בעזרת שילוב איור סיפורה של מרים והערות שוליים פמיניסטיות.