עידן כהן

MY ON

עוסק בהחייאת חוויות אישיות מהעבר באמצעות מיצג אור–קולי.
החוויות מועברות בדימויים ויזואלים שמפיקים סאונד שיוצרים את הטראק השלם.