רוז בן שטמר

איש בסדר גמור

ספר קומיקס אוטוביוגרפי, המציג את הקשר שלי עם אבא שלי לאורך שנות התבגרותי. הקומיקס הוא אוסף זכרונות עם אבא קצת שונה ומיוחד.