רויטל שמעיה

שפת אם זרה

סרטון אנימציה אבסורדי של הוראות הבטיחות במטוס, בו משתבשת העברית והופכת כמעט לזרה. הטרנספורמציה מהלשון הפונקציונלית לדיבור החושי מעלה על נס את מצלול השפה.

Revital Shmaya

“Foreign mother tongue”

An absurd animated take on the safety instructions on a plane, in which the Hebrew goes awry and becomes almost foreign. The transformation from a functional language to sensory speech exalts the language’s tone.