רעות שני

Pain. Time. Life

מיצב וידאו–ארט המוקרן על אובייקטים המייצגים הפשטה של גוף.פרשנות אישית למחלת הקרוהן בשלושה ממדים — כאב, זמן וחיים. המסר הוא שהכאב זמני כמו החיים.