רעות שני

Pain. Time. Life

מיצב וידאו–ארט המוקרן על אובייקטים המייצגים הפשטה של גוף.פרשנות אישית למחלת הקרוהן בשלושה ממדים — כאב, זמן וחיים. המסר הוא שהכאב זמני כמו החיים.

Reut Shani

Pain. Time. Life

A video art installation projected on objects that represent an abstraction of a body. A personal interpretation of Crohn's disease in 3 dimensions - pain, time and life. The statement is that the pain is as temporary as life.