שביט גורדון

טונטיו

משקה אנרגיה ב 3–רמות שונות, כך שכל משתמש יכול לבחור
את הרמה הנוחה לו ביותר ,בהתאם לאופי חייו.