שיר סיני

HELL OF FAME

מיצב אינטראקטיבי של לוקרים המאפשר הצצה לעולמם של חמישה רוצחי ירי המוני בארה"ב וחושף מניע משותף — הרצון להתפרסם.