שיר סיני

HELL OF FAME

מיצב אינטראקטיבי של לוקרים המאפשר הצצה לעולמם של חמישה רוצחי ירי המוני בארה"ב וחושף מניע משותף — הרצון להתפרסם.

Shir Sinai

HELL OF FAME

The work deals with the phenomenon of Teen Shooting, which accelerated greatly in the recent years in US. An interactive installation of lockers, provides a glimpse into the inner world of five juvenile killers and reveals a common motive for everyone - a desire to become famous.