שקד כהנא

הא ודע

כתב עת העוסק בהתפתחות השפה העברית, באמצעות הקבלה לעולם הטבע והמדע: השפה מצויה בהתפתחות מתמדת, עוברת שינויים אבולוציוניים ומושפעת מיחסייה עם סביבתה.

Shaked Kahana

“Ha and Da”

Is a magazine dealing with the development of the Hebrew language by equating it to the world of nature and science: language is constantly evolving, undergoes evolutionary changes and is influenced by its relations with the surroundings.