שקד כהנא

הא ודע

כתב עת העוסק בהתפתחות השפה העברית, באמצעות הקבלה לעולם הטבע והמדע: השפה מצויה בהתפתחות מתמדת, עוברת שינויים אבולוציוניים ומושפעת מיחסייה עם סביבתה.