תומר יצחק

פונט הִיגָ'ה

פונט תימני חדש אשר מבוסס בעיצובו על הקליגרפיה התימנית מן המאה ה–15 בצנעא שבתימן. הִיגָ'ה שואף להגביר את הנראות של התרבות התימנית במרחב הציבורי הישראלי.