תומר יצחק

פונט הִיגָ'ה

פונט תימני חדש אשר מבוסס בעיצובו על הקליגרפיה התימנית מן המאה ה–15 בצנעא שבתימן. הִיגָ'ה שואף להגביר את הנראות של התרבות התימנית במרחב הציבורי הישראלי.

Itzhak Tomer

Font Hija

A new Yemenite font based on Yemenite calligraphy dating back to the 15th century in Sana'a, Yemen. Hija aims to promote the visibility of Yemenite culture among the Israeli public.