תומר רוטפלד

ניקוד. נקודה. פסיק.

קמפיין השוואתי, שמטרתו לעודד שימוש נכון בפיסוק וניקוד בעברית. בסדרת הסרטונים מוצגת פרשנות ויזואלית חדשה לקטעי טקסט שונים אשר הניקוד והפיסוק בהם שובש ויצר משמעות חדשה.