Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/hitacil/public_html/wp-content/themes/graduates19/functions.php on line 127
אביטל תירוש – בוגרים 2019

אביטל תירוש

052-6754844
avitalti123@gmail.com

אדמ.ה

מרחב‭ ‬מגורים‭ ‬ירוק‭ ‬החותר‭ ‬למחיקת‭ ‬ההבדל‭ ‬שבין‭ ‬פנים‭ ‬לחוץ‭ ‬ומציע‭ ‬מרחב‭ ‬ביתי‭ ‬גנני‭ ‬פתוח‭ ‬בעל‭ ‬גבולות‭ ‬נזילים‭ ‬המעודדים‭ ‬קירבה‭ ‬לצומח‭, ‬לחי‭, ‬לשוטטות‭, ‬לשיתוף‭ ‬ולקהילת‭ ‬האדם‭.‬