אבי יצחק


avi.izhak.1314@gmail.com

אי שקט

מיצב וידאו אינטראקטיבי, העוסק במחאות חברתיות בישראל אל מול אתוס הלאומיות, מייצר מפגש אקראי ישראלי במקלט שכונתי בזמן הסלמה בטחונית.

במקלט נכיר את דיירי הבניין ונשמע את המונולוגים שלהם.ן המייצגים את מחאתם האישית, אבל בעצם את החברה כולה. כחלק מהקונספט, המונולוגים מושפעים מחנוך לוין – שדיבר בעיקר על אנטי גיבורים ואנשים “שקופים”.בנוסף ישנם חלונות מחוץ למקלט שמראים לנו מציאות שאנחנו לא רואים בד”כ, או מעדיפים לא לראות..