אדר כהן

054-4218224
adarushcohen@gmail.com

כותל לכל אחר

מורכבויות‭ ‬ומחלוקות‭ ‬דתיות‭ ‬מרחביות‭ ‬בכותל‭ ‬המערבי‭ ‬מדירות‭ ‬זרמים‭ ‬יהודים‭ ‬ליברלים‭ ‬משימוש‭ ‬פולחני‭ ‬ברחבה‭. ‬הפרויקט‭ ‬מאתגר‭ ‬את‭ ‬הסטטוס‮–‬קוו‭ ‬באמצעות‭ ‬רובד‭ ‬נוסף‭ ‬המתגלה‭ ‬למשוטט‭ ‬מבעד‭ ‬למשקפי‭ ‬VR‭.‬