גל פורמן

054-5768879
galfurman080@gmail.com

פרוגרמה מרחבית לחברה פוליאמורית

ארגון‭ ‬המרחב‭ ‬מבוסס‭ ‬על‭ ‬מודל‭ ‬המשפחה‭ ‬הגרעינית‭, ‬מודל‭ ‬שאינו‭ ‬תואם‭ ‬לכ‮–‬42%‭ ‬מהאוכלוסייה‭ ‬בישראל‭. ‬הפרויקט‭ ‬מציע‭ ‬מרחב‭ ‬פיזי‭ ‬שמשקף‭ ‬מבנה‭ ‬חברתי‭ ‬פוליאמורי‭.‬