דבר האוצר

תערוכת הבוגרים, המחלקה לעיצוב פנים במכון הטכנולוגי חולון

התערוכה במחלקה לעיצוב פנים, כמאמר שמה: Small Talk – Big Ideas

מציגה עבודות מגוונות בעיצוב פנים, על נושאים הנובעים מבחירה אישית של כל סטודנטית וסטודנט – עם אמירה אישית  עיצובית, הנוגעת גם בהקשרים ערכיים ואידאולוגיים.

קני המידה המשתנים של העבודות מעיד על רובד ומגוון רחב בו אנו עוסקים במחלקה, מעיצוב חללים במערכות ומבנים עירוניים גדולים ועד חללים אינטימיים על תכולתם המעוצבת חומרית וטכנולוגית, ממגורים דרך מוסדות עירוניים ועד למערכות המשמשות אותנו ביום יום, לעתים מחקר בחומרים חדשים או באופן יישומם ועיבודם של חומרים קיימים באופנים חדשים.

הסטודנטים מתמודדים במהלך שנה ד’ עם פרויקט בהיקף ומורכבות גדולים יחסית המלווים בעבודות מחקר מעמיק, ושמים דגש בפרויקט הגמר על היבטים שונים העולים מההתמודדות העיצובית עם הנושאים שלהם.  הם מביאים לשיא את יכולתם העיצובית, בד בבד עם אמירה המכוונת למעורבותם כמתכננים ומעצבים בסביבה בה אנו חיים.

בהצלחה לכולם, בתערוכה ובהמשך הדרך !

אודי קרמסקי בשם כל מנחי הפרויקטים והמחלקה